Najnovije vijesti

Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović

23/01/2018 | objavio Radio Gradačac
Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović
Na današnji dan

U Sarajevu je 23. januara 2017. godine, u 76. godini, umro pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović.

Dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Evropi i Americi, Mustafa Imamović je rođen 1941. godine u Gradačcu.

Autor četrdesetak knjiga, monografija, udžbenika, na stotine članaka i studija, je 2014. godine obilježio 50 godina naučnog rada, a svoj bibliotečki fond donirao je JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ u Gradačcu.

U povodu godišnjice smrti prof. Mustafe Imamovića u prostorijama BZK “Preporod” Gradačac će biti izloženo nekoliko najznačajnijih djela ovog autora. Radio Gradačac će od 10,00 sati reprizirati emisiju “Među nama” iz 2009. godine u kojoj je Mustafa Imamović govorio o sjećanjima na odrastanje u Gradačcu, svojim istraživanjima i naučnom radu u akademskoj zajednici.


In memoriam

MUSATAFA IMAMOVIĆ

(1941. – 2017.)

 

Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914, za koju je dobio republičku nagradu za nauku “Veselin Masleša”, zatim Bosanski Ustav i Bošnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i knjige Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata. Autor je knjige “Historija Bošnjaka”.

Autor je i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Objavio oko 350 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, različitih aspekata jevrejske historije i općenito razvitka civilizacije.

Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović, jedno od najznačanijih imena u bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici.


Naučni skup posvećen 45 godina naučnog i publicističkoga rada prof.dr. Mustafe Imamovića održan je 2009. godine u Gradačcu. Organizatori su bili “Institut za istoriju” Sarajevo i Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. Bio je ovo jedan od najvećih i najznačajnijih naučnih skupova posvećenih živućim intelektuailcima, a Mustafa Imamović to zasigurno jeste.

Posebna pažnja posvećena je njegovim istraživanjima historije Bosne i Hercegovine, koja služe brojnim naučnicima i istraživačima za proučavanje različitih društveno-pravnih i političkih sistema u historiji države.

Nakon završetka gimnazije sam otišao iz Gradačca i tokom tih dugih godina uvijek sam ostao vezan za ovaj grad. Tokom mog školovanja u Gimnaziji, ovdje na Gradini, često sam maštao o raznim stvarima, pravio razne planove, ali da ću jednog dana doživjeti ovakovo priznanje od svog rodnog grada, svojih učenika, doktoranata, magistranata to zaista nisam očekivao. Tokom tih godina, u tim planovima i maštanjima koje sam kovao, nisam nikada pomišljao da ću se baviti naukom. To je došlo kasnije, u trećoj godini studija i nije išlo glatko i jednoobrazno. Danas mogu da kažem da sam se, bez obzira na ta stanja, vraćao svojim istraživanjima i poslu a rezultat toga je djelo koje je, da budem malo neskroman, u ova dva dana visoko ocjenjeno. Meni je nezgodno da govorim o sebi i ovdje je dato nekoliko prijedloga za organiziranje budućih naučnih skupova i iskreno se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da i ja imam ravnopravan status i učestvovujem sa referatom. Zadovoljan sam i sretan, hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem a i materijalnom potporom omogućili jedan ovakav skup i ovakvo priznanje za koje ne znam da li sam ga u stanju nositi, kazao je tom prilikom zahvaljujući se učenicima skupa prof.dr. Mustafa Imamović.

Gradačac je i 2013. godine ugostio profesora Mustafu Imamovića kada je u prostorijama BZK „Preporod“ općinsko društvo Gradačac promovisana „Knjiga pamćenja“ ovog istaknutog naučnog radnika.

Kako je istaknuto “Knjiga pamćenja” je zbornik radova nastao u vremenskom periodu dužem od četiri decenije. Zbornik je nastavak publikacije “Knjige i zbivanja” iz 2008. godine. i predstavlja svojevrsnu hroniku autobiografskog karaktera. Radi se o odabranim tekstovima koji je porf. Mustafa Imamović pisao u periodu od 1964. do 2006. godine i oni su izvorno objavljeni u ovom zborniku.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube