Najnovije vijesti

Prezentovan UN program za smanjenje rizika od katastrofa

28/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Prezentovan UN program za smanjenje rizika od katastrofa
GRADAČAC

Grad Gradačac bi mogao biti jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj će biti uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa.

Tim povodom danas je u Gradačcu održana prezentacija zajedničkog UN programa „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“ ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM. Kako je istaknuto, ovaj program će podržati bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja.

Program se zasniva na iskustvu iz 2014. godine kada su područje Bosne i Hercegovine zahvatile katastrofalne poplave. On je preventivnog karaktera i oslanja se na iskustva i pravovremeno planiranje zadataka za naredni period.

Zajednički program Vlade Švicarske i UN-a bi se trebao realizovati u narednih deset godina kroz tri faze od lokalnog ka državnom nivou, horizontalno i vertikalno u svim segmentima. U prvoj fazi koja traje četiri godine (2019- 2022.) fokus će biti na lokalnim zajednicama.

Poseban naglasak je na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa. Jedan od ciljeva je i na afirmacija procesa strateškog planiranja o rizicima, sa naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

Gradačac je lokalna zajednica koja se decenijama suočava sa problemom klizanja tla i trenutno je registrovano više od 800 klizišta. To je opredijelilo gradsku upravu da se upozna i razmotri mogućnost učešća u ovom zajedničkom UN programu.

Za Radio Gradačac govori gradonačelnik Edis Dervišagić:

 

Naredne sedmice bi se trebalo znati da li će grad Gradačac prihvatiti da bude partner u ovom projektu, jer za sufinasiranje bi trebalo izdvojiti 20.000 KM. Ta sredstva će biti vraćena lokalnoj zajednici kroz realizaciju zajedničkog projekta sa UNDP-om.

Ukoliko Gradačac bude uključen u ovaj projekat bit će uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma obuhvatit će pet segmenata strateškog planiranja, upozoravanja na rizike i djelovanja u slučaju katastrofa.

Istaknuto je da će zajednički UN program rješavati ključne prioritete u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u sektorima: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivrede.

Uspostavit će se sistem DRAS koji će javnosti omogućiti da se kroz digitalne mape upozna sa opasnostima od poplava, požara, klizišta i drugih katastrofa u rizičnim područjima.

Posebna pažnja će biti posvećena prevenciji od poplava, sanaciji klizišta, uspostavi sistema koordiniranja i upravljanja kampovima, te sistema ranog upozoravanja kao i povećanja svijesti zajednice i javnosti o opasnostima od katastrofa. Tim povodom će biti održana i zajednička vježba simulacije katastrofa.

Fokus zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija će biti u jačanju DRR kapaciteta u okviru 10 jedinica lokalne samouprave (općina ili gradova) u Bosni i Hercegovini u trajanju od četiri godine. Kao potencijalni partneri za učešće u programu sa područja Federacije Bosne i Hercegovine odabrane su jedinice lokalne samouprave: Kakanj, Sanski Most, Kalesija, Bihać i Gradačac.

Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO)  u partnerstvu sa lokalnim vlastima.

 

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube