Najnovije vijesti

Razgovori o izgradnji područne škole na Požarikama

23/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Razgovori o izgradnji područne škole na Požarikama
GRADAČAC

U sali za sjednice u Općini Gradačac održan je sastanak na temu izgradnje područne škole na Požarikama. Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Edis Dervišagić sa saradnicima, direktor i predsjednik Školskog odbora JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, Esed Karić i Sead Džidić, predstavnici roditelja učenika sa Požarika, stručni savjetnik u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK Asim Bojić te vijećnici u OV Gradačac sa područja Požarika Elvir Herčinović, Samir Fazlić i Amir Jakeškić i zastupnik u Skupštini TK Nedžad Šećić.

Kako je istaknuto, želja svih je da se na zakonit način završi priča oko područne škole na Požarikama jer je izgradnja školskog objekta u poodmakloj fazi a formalno-pravno gradi se nelegelno.

Općina Gradačac je ponovo izdala Urbanističku saglasnost i prije dobijanja građevinske dozvole neophodno je da Škola bude vlasnik zemljišta, koje je Općina kupila za izgradnju školskog objekta. Da bi se to realizovalo postoje dvije mogućnosti. To su zamjena zamljišta približno iste vrijednosti ili kupovina zemljišta na kojem se gradi objekat.

Predstavnica roditelja i mještana MZ Požarike, Mirsada Kikić je istakla kako djeca, roditelji i stanovnici ove mjesne zajednice imaju samo jedan cilj, a to je izgrađena škola.

Ne interesuje nas način kako ćete to uraditi, mi samo želimo da imamo školu na Požarikama, rekla je Mirsada Kikić.

Kako je istakao općinski načelnik Edis Dervišagić, postoji mogućnost zamjene zemljišta s ciljem postizanja Sporazuma o zamjeni nekretnina. Školi bi se ustupilo zemljište na kojem se gradi škola na Požarikama i dio sportskog poligona Luke u zamjenu za dio parcele iza objekta centralne škole u Gradačcu koji se trenutno koristi kao parking prostor.

Druga mogućnost je kupovina zemljišta od oko 2.600 metara kvadratnih koje je procjenjeno na preko 82.000 KM. Investitor bi još trebao izdvojiti oko 14.000 KM za rentu i sklonište. Ukoliko se podnese Zahtjev za kupovinu zemljišta investitor bi nadležnom općinskom organu trebo dostaviti i dokaz za obezbjeđena sredstva za kupovinu zemljišta, rentu i sklonište u ukupnoj vrijednosti preko 95.000 KM.

Svi smo saglasni da se škola na Požarikama treba izgraditi i da zajedno trebamo naći najbolje rješenje. Ali, problem izgradnje škole se ne može rješiti darovnim ugovorom ili prenosom vlasništva. Ta odluka iz 2010. godine je apsolutno neprovodiva jer je nezakonita. U općinskom budžeti za 2018. godinu je predviđeno 50.000 KM za pomoć u izgradnji ove škole. Nama je apsolutno cilj da škola bude izgrađena. Zaključili smo da organi Škole upute prijedlog novog rješenja po pitanju izgradnje škole na Požarikama i odgovore na naš akt upućen 30. januara ove godine, rekao je općinski načelnik Edis Dervišagić.

Direktor JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, Esed Karić je rekao kako je ranije Školski odbor odbio prijedlog o zamjeni zemljišta i preostaje mogućnost kupovine.

Ovo je sada novi momenat i za nas je to povoljna priča. Današnjim sastankom smo, čini mi se, došli do rješenja. Došli smo do zaključka da se ide na kupovinu zemljišta i prenosu vlasništva na školu, čime bi se otklonili problemi koji prate izdavanje građevinske dozvole. Nama je glavni cilj da se vlasništvo zemljišta uknjiži na školu i za kupovinu treba obezbjediti 82.000 KM. Očekujemo da možemo iskoristiti predviđena sredstva iz općinskog budžeta i dio sredstava Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke kako bi obavili kupovinu zemljišta, rekao je direktor Karić.

Asim Bojić je u ime resornog ministarstva izrazio zadovoljstvo rezultatima današnjeg sastanka.

Vlada je u budžetu TK za 2018. godinu planirala određena sredstva za dovršetak izgradnje škole na Požarikama. O zaključcima ja ću izvjestiti ministra i nadamo se da će otvorena pitanja biti brzo rješena kako bi škola počela sa radom u novoj školskoj 2018/19. godini, rekao je Asim Bojić, stručni savjetnik u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

Nakon što se Školski odbor opredjeli na koji način će se rješavati pitanje vlasništva zemljišta odluku o raspolaganju općinske imovine će donijeti Općinsko vijeće Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube