Najnovije vijesti

ReLOaD : 13. marta „Otvoreni dan“ za nevladine organizacije

08/03/2018 | objavio Radio Gradačac
ReLOaD : 13. marta „Otvoreni dan“ za nevladine organizacije
GRADAČAC

UNDP u partnerstvu sa Općinom Gradačac je organizovao dvodnevni trening za organizacije civilnog društva i nevladine organizacije (OCD/NVO). Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa načinima upravljanja projektnim ciklusom.

Radi se o pisanju projekata i apliciranju na javne pozive, budući da će u 2018. godini  Općina Gradačac početi sa  primjenom LOD metodolgije i u skladu s tim će vršiti objavu javnih poziva i dodjeljivanje sredstava OCD/NVO.

Posebna pažnja bila je usmjerena na nedavno objavljeni Javni poziv za pisanje prijedloga projekata u sklopu Javnog poziva – Projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (“ReLOaD”).

Još jednom je podcrtano da se dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Gradačac može preuzeti februara do 22. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; nerma.hm@gmail.com ili lično preuzimanjem u Općini Gradačac, Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, kancelarija 10.

Kako bi što kvalitenije pripremili aplikaciju i otklonili eventualne nedomumice u pisanju projekata u Gradačcu će 13. marta 2018. godine (utorak) biti održan „Otvoreni dan“ za sve zainteresovane OCD/NVO. Konsultacije će se vršiti u periodu od 13,00 do 15,00 sati u sali za sastanke Općine Gradačac.

Rok za predaju aplikacija je 22. mart 2018. godine, do 16,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube