Najnovije vijesti

U vlasništvu Općine Gradačac više od dvije trećine dionica Komunalca

01/12/2017 | objavio Radio Gradačac
U vlasništvu Općine Gradačac više od dvije trećine dionica Komunalca
GRADAČAC

Općina Gradačac je u jučerašnjem izdanju Dnevnog avaza obavijestila javnost da je stekla 7.395 odnosno 16,7016 % redovnih dionica JP “”Komunalac” d.d. Gradačac. Kako se dalje navodi, osnovni kapital Komunalca je 3.613.714 KM sa 44.277 redovnih dionica nominalne vrijednosti 82,00 KM. Iz Općine Gradačac su najavili da će u zakonski propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje preostalih 14.301 što čini 32,2989 % redovnih dionica Komunalca.

Uvidom u pregled deset najvećih vlasnika dionica Komunalca u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (RVP) na dan 30.11.2017. godine vidljivo je da je Općina Gradačac – Jedinstveni općinski organ vlasnik 67,7011 % dioničkog kapitala u Komunalcu, što je učešće sa više od dvije trećine u vlasničkoj strukturi. Takođe, poređenjem ovog i pregleda od 19. novembra primjetna je promjena na listi najvećih vlasnika dionica Komunalca. Na pregledu od 19. novembra, na četvrtom odnosno petom mjestu spiska, nalaze se Nurdin Peštalić i Naser Prljača, dok ih na najnovijem nema, iz čega se da zaključiti da su oni prodali navedene dionice Općini Gradačac. Peštalić je posjedovao 8,3520 %, a Prljača  8,3497 % dionica Komunalca.

Podsjećamo da je Općinsko vijeće Gradačac na 6. sjednici održanoj 15. juna donijelo Odluku o kupovini dionica emitenta JP “Komunalac” d.d. Gradačac, a na 8. sjednici 12. oktobra i dopunu ove odluke. Odlukom je ovlašten Općinski načelnik da može izvršiti izbor brokerske kuće preko koje će se izvršiti kupovina dionica Komunalca, a dopunom mu je omogućeno da kupovinu može izvršiti i na druge načine, između ostalog i neposredno.

Obzirom da je danas prijepodne na web stranici Sarajevske berze (SASE) objavljenja obavijest brokerske kuće “Unibroker”  d.o.o. o posredovanju u kupovini i prodaji dionica Komunalca, jasno je da je kupoprodaja obavljena putem posrednika. U obavijesti se kaže da je posredovanje za 7.395 dionica obavljeno na Sarajevskoj berzi, ali putem kupoprodaje izvan berze.

Odlukom Općinskog vijeća o kupovini dionica Komunalca dato je ovlaštenje za kupovinu dionica po cijeni do najviše 16 KM, a za ove svrhe u Budžetu općine za 2017. godinu planiran je iznos od 350.000 KM. Sarajevska berza je objavila da je 29. novembra obavljena vanberzanska transakcija dionicama Komunalca po cijeni od 15,90 KM u ukupnom iznosu 117.580,50 KM za 7.395 dionica, što znači da je kupovina obavljena ispod najviše cijene predviđene Odlukom.

Prema zakonskoj regulativi koja se odnosi na privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sticanjem vlasništva na 67,7011 % dioničkog kapitala u Komunalcu, Općina Gradačac je sada u mogućnosti da putem Skupštine društva donosi odluke za koje je potrebna dvotrećinska većina zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube