Najnovije vijesti

Uprava policije MUP TK: Promocija kampanje “Poštuj život, ne oružje”

23/11/2023 | objavio Radio Gradačac
Uprava policije MUP TK: Promocija kampanje “Poštuj život, ne oružje”
Bezbjednost

Kampanja “Poštuj život, ne oružje”  provodi se na području cijele Bosne i Hercegovine, podržana je kroz projekat “Prevencija i smanjenje posjeda ilegalnog oružja u BiH” a pokrenuta je kao odgovor na povećani broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem,  te između ostalog, upozorava i na značaj odgovornog vlasništva nad legalnim oružjem. Prema podacima Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH za 2022. godinu u posjedu građana BiH je 348.000 komada legalnog oružja.  Svaka šesta smrt u BiH povezana s vatrenim oružjem posljedica je nesretnog slučaja. Podaci policijskih agencija u BiH govore kako su ovakvi nesretni slučajevi podjednako česti u svim dijelovima BiH – i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu BiH.

U ovom talasu, koji traje od 30.10.2023 pa do 05.12.2023. godine, fokus kampanje je na odgovornom držanju oružja, ali je ista ujedno i poziv građanima na predaju nelagalnog oružje zaostalog iz prethodnog rata. Dana 20.11.2023. godine, sa početkom od 12,00 sati, drugi talas kampanje realiziran je  na području cijelog Tuzlanskog kantona. 

Centralni događaj promocije drugog talasa kampanje “Poštuj život, ne oružje” održan je u Tuzli u objektu RK Tuzlanka a tokom promocije kampanje, policijski službenici Uprave policije MUP TK su razgovarali sa građanima o navedenoj temi i ciljevima kampanje, s akcentom na odgovorno držanje vatrenog oružja kojeg građani posjeduju legalno i koje su obavezni čuvati na način predviđen Zakonom, te je upriličen kviz za mlade o njihovim stavovima i poznavanju ove problematike.

Pored centralnog događaja u Tuzli, kampanja je tokom jučerašnjeg dana promovisana i na području ostalih gradova i općina Tuzlanskog kantona, u organizaciji mjesno nadležnih policijskih uprava/stanica, gdje su takođe policijski službenici kroz razgovor sa građanima na navedenu temu podijelili promotivne materijale s osnovim porukama kampanje, pri čemu su savjetovali građane kako da postupaju u slučaju legalnog posjedovanja oružja ili uočavanja nelegalnog oružja u svom okruženju.

Službenici Policijske stanice Gradačac su na dvije lokacije, u centru grada i industrijskoj zoni, realizovali kampanju sa podjelom letaka i upoznavanjem građana o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i mogućnostima o predaji ilegalnog oružja.

 

Neke od poruka kampanje su:

“Odgovorno vlasništvo nad oružjem važno je prije svega, kako bi se spriječili nesretni slučajevi u kojima često stradaju djeca koja pronađu neadekvatno skladišteno oružje. Takvo oružje na pogrešnom mjestu i u pogrešnim rukama nerijetko se zloupotrijebi za ubistva, femicid, nasilje u porodici, iznude i provale. Vatreno oružje nije uvijek vezano za smrtne ishode – koristi se i kao sredstvo za nanošenje psihološkog nasilja nad slabijim, emocionalne povrede, zastrašivanje,  prisile i druge oblike nasilja. Stoga je kontrola malog i lakog oružja i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja visoko rangirana na sigurnosnoj ljestvici u BiH”, neke su od činjenica na koje se upozorava kroz sveobuhvatnu kampanju “Poštuj život, ne oružje”.

Nesretni slučajevi mogu se spriječiti odgovornim vlasništvom oružja u legalnom posjedu. Oružje uvijek mora biti čuvano u skladu sa zakonskim propisima, pod nadzorom i van dohvata djece. Odgovorno vlasništvo nad oružjem podrazumijeva skladištenje legalnog vatrenog oružja na način propisan zakonom – odvojeni ormarić sa bravom i oružje odvojeno od municije, van dosega neovlaštenim licima, a posebno djeci i maloljetnicima. Kontrolu načina držanja legalnog oružja kroz periodične provjere obavezan je vršiti policijski organ koji je izdao odobrenje za držanje oružja.

Odgovorno korištenje oružja u legalnom posjedu podrazumijeva da se takvo oružje koristi isključivo u okvirima namjene za koju je nabavljeno, kao što su streljaštvo ili lov. Odgovoran odnos predstavlja i dobrovoljna predaja oružja u nelegalnom posjedu nadležnoj policijskoj agenciji, te prijava odbačenih/pronađenih komada oružja i municije u vanjskom okruženju nadležnoj policijskoj agenciji.

Zakon dozvoljava predaju oružja u nelegalnom posjedu uz određene zakonske uslove i u zavisnosti od mjesta prebivališta. Anonimno kontaktirajte nadležnu policijsku agenciju pozivom na 122 u vašem mjestu prebivališta kako biste dobili više informacija o dobrovoljnoj predaji.

“Nesreća ne bira ni vrijeme ni mjesto – Odgovornim vlasništvom nad oružjem sprječavamo tragične slučajeve, dok neodgovornim vlasništvom nad oružjem dovodimo u opasnost sve u njegovoj blizini, a najčešće stradaju najranjiviji!” poručuje se, između ostalog, kampanjom “Poštuj život, ne oružje”.

Kampanju provode MUP Republike Srpske, svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, te Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH te uz tehničku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kampanja je podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenja posjeda ilegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, kao i EU, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ovom prilikom, Uprava policije MUP TK-a ponovno apeluje na građane vlasnike vatrenog oružja, da oruže za koje posjeduju legalno, čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o oružju i municiji TK-a, u sefovima, ormarima ili drugim spremištima sa šifrom ili pod ključem, koji se ne mogu otvoriti upotrebom uobičajenih alata, odvojeno od municije, nedostupno neovlaštenim licima, a naročito djeci i maloljetnicima. Takođe, napominjemo, da  su nakon smrti vlasnika legalanog vatrenog oružja, punoljetni članovi domaćinstva, to vatreno oružje dužni predati u nadležnu policijsku upravu, do okončanja ostavinskog postupka kada će im oružje na koje imaju pravo biti vraćeno, kao i da su svi vlasnici vatrenog oružja u slučaju napuštanja mjesta prebivališta na period duži od 90 dana dužni, da svoje oružje predaju na čuvanje /pravnim licima ovlaštenim za to, saopćeno je iz Uprave policije MUP Tuzlanskog kantona.

Radio Gradačac / MUP TK

Comments are closed.

YouTube