Najnovije vijesti

Vlada TK odobrila sredstva za škole u Vučkovcima i Kamberima

30/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK odobrila sredstva za škole u Vučkovcima i Kamberima
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je na 24. sjednici održanoj danas u Tuzli donijela više odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Grad Gradačac je za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje dodijelio 6.977,40 KM na ime izrade vanjske hidrantske mreže u Područnoj školi Vučkovci.

Vlada TK je odobrila i 3.874,00 KM JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi u svrhu naknade za tehnički pregled dograđenog dijela školskog objekta.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube