Najnovije vijesti

Vlada TK: Školama preusmjerena donirana sredstva

03/07/2018 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK: Školama preusmjerena donirana sredstva
Tuzlanski kanton

Vlada TK danas je, između ostalog, donijela Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet kantona za 2018. godinu. Za izgradnju fiskulturne sale OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac, 3.000 KM je dodijelila Općina Gradačac.

U svrhu realizacije projekta „Nabavka pametne table za opremanje multimedijalnog kabineta“ Osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac, BH Telecom d.d. Sarajevo je doniralo 3.590 KM. Za realizaciju projekta „Recycle for the better future“ Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini je OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac donirla 5.794,80 KM. Takođe, za izgradnju fiskulturne sale sa dvije učionice u Mediđi Donjoj za OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac 6.500 KM, donirali su zaposlenici ove škole.

Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“, za što je ove godine planirano ukupno 100.000 KM. Za tekuće transfere pojedincima planirano je 80.000 KM, a za kapitalne transfere pojedincima 20.000 KM. Tekući transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona i to za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

Kapitalni transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 15 i 30 godina za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona. Pod „opremom“ u ovom smislu se podrazumijeva oprema vrijednosti veće od 1.000 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivat će se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000 KM. Sredstva za nabavku opreme dodjeljivat će se također u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 2.000 KM. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona putem Javnog poziva.

Radio Gradačac/Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Comments are closed.

YouTube