Najnovije vijesti

GRADAČAC

Rezultati ankete zadovoljstva građana javnim uslugama

Rezultati ankete zadovoljstva građana javnim uslugama

09/03/2020 | od Radio Gradačac
U okviru MEG projekta gradska uprava je i ove godine mjerila zadovoljstvo građana javnim uslugama. Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost jedinice lokalne samouprave (JLS), a u cilju procjene stepena...
Čestitka Gradonačelnika Dervišagića za Dan žena

Čestitka Gradonačelnika Dervišagića za Dan žena

08/03/2020 | od Radio Gradačac
U povodu 8. marta – Međunarodnog dana žena, gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić upućuje javnu čestitku u kojoj stoji: Neka nas Dan žena potakne da više vremena i truda svaki dan u godini posvetimo vrijednostima za...
Grad Gradačac: Javni oglas – zakup zemljišta i objekata radi zbrinjavanja pasa lutalica

Grad Gradačac: Javni oglas – zakup zemljišta i objekata radi zbrinjavanja pasa lutalica

24/02/2020 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac„ broj : 1/19) gradonačelnik o b j a v lj u j e: J  A  V  N  I    O G L A...
Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac

Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac

06/02/2020 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 14. stav 5. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj 5/2013,), Komisija gradskog vijeća za...
Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

Privrednici nezadovoljni Nacrtom odluke o komunalnim taksama

28/01/2020 | od Radio Gradačac
Jučer je u Gradačcu održana javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnim taksama koja predviđa nove tarifne stavove i način obračuna. Adnan Begović, član Radne grupe za izradu ovog dokumenta, rekao je da je Odluka u formi...
Izgradanja kanalizacione mreže u MZ Vida 1

Izgradanja kanalizacione mreže u MZ Vida 1

13/12/2019 | od Radio Gradačac
U Mjesnoj zajednici Vida 1 vrše se radovi na postavljanju kanalizacione mreže koji su dio projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac“. Ovaj dio projekta realizuje se u Vida 1 te mjesnim...
YouTube