Najnovije vijesti

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

29/11/2018 | objavio Radio Gradačac
Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

 

Na novembarskom zasijedanju OV Gradačac usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za devet mjeseci ove godine. Dokument navodi kako su ostvareni prihodi od oko 10 miliona KM, što predstavlja povećanje od 29% u odnosu na isti period prošle godine.

Tekući izdaci iznose 5,8 miliona i veći su za 8,8% u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na ovogodišnji plan iznose 58,6 posto. Kapitalni izdaci uporedivši sa istim periodom prošle godine bilježe veći stepen realizacije i iznose 1,5 milion KM, ali su u odnosu na plan za 2018. godinu ostvareni sa 14,6 posto. 

Kako je naglasio Mustafa Šakić, pomoćnik općinskog načelnika za privredu, budžet i finansije, razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane, predstavlja suficit, odnosno pozitivan finansijski rezultat.

Vijećnici su prihvatili Izvještaj općinskog načelnika o utrošku budžetske rezerve u visini od 2.000 KM za pomoć u izgradnji porodične kuće Rahmana Mehmedovića, budući da je ova porodica krajem septembra u požaru ostala bez doma. Zaključeno je kako se u narednom periodu potrebno iznaći sistemsko rješenje kojim bi se planirala sredstva i rješavali eventualni slični slučajevi.

Višesatnu, na momente ispolitizovanu, diskusiju na današnjem zasijedanju izazvala Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Gradačac. Nakon rasprave OV je jednoglasno usvojilo zaključke kojim daje punu podršku aktivnostima za nastavak projekta vodosnabdijevanja na području općine, te zadužilo općinskog Načelnika da putem Štaba CZ ili iz Budžeta osigura sredstva za angažovanje dodatnih vozila za prevoz i dostavu vode u ugrožene MZ-e, sarađujući pri tome direkno sa Vijećima MZ-a. Zatraženo je i stavljanje u funkciju eventualnih privremenih rješenja kako bi se olakšala trenutna situacija.

Kako je tekla rasprava pročitajte u našem ranijem tekstu Usvojena Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Gradačac

Kako bi se nastavila realizacija projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac, koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grant sredstvima Češke razvojne agencije (ČRA) i Švedske razvojne agencija (SIDA), bilo je neophodno donijeti nove odluke vezane za rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pokretanja postupaka eksproprijacije. 

Obzirom da je proteklo više od dvije godine od donošenja Odluke kojom je utvrđen javni interes za Projekat izgradnje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac nije okončan vijećnici su donijeli novu Odluku o utvrđivanju javnog interesa. Iz istog razloga usvojena je i nova Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnja  sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac. Ovim je produženo važenje Odluke o utvrđenom javnom interesu na trasi budućeg cjevovoda u južnom dijelu Općine u okviru Projekta vodosnabdijevanja općina Gradačac.

Vijećnici SDA napustili su sjednicu nakon što je i pojedinačnim izjašnjavanjem većinom glasova usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnja  sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac, jer se kako su istakli njihovi zahtjevi nisu uvažavali.

U nastavku sjednice usvojeni su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar”.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu kojom se reguliše da na spomenicima, spomen pločama, skulpturama i sličnim predmetima, kao i na pripadajućem zemljištu, koje je u vlasništvu podnosioca zahtjeva za izgradnju, mogu se propisati pravila ponašanja na prostoru spomenika, a koja podrazumjevaju i određene zabrane. S tim što saglasnost na zahtjev podnosioca za izgradnju i na Pravila ponašanja saglasnost daje nadležna općinska služba.

Između ostalog, vijećnici su donijeli nekoliko rješenja o imenovanju člana nadzornog odbora javnih preduzeća i upravnog odbora javnih zdravstvenih ustanova. Za člana Nadzornog odbora JP “Komunalac” d.d. Gradačac do isteka mandata izabrana je Elvira Hrnjić. Ispred Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na period do 90 dana za člana upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova imenovani su Samira Tokić (Apoteka  Gradačac), Jusuf Prljača (Dom zdravlja Gradačac ) i Omer Djedović (Banja „Ilidža“ Gradačac).

Usvojeni su Izvještaj o provedenim izborima za organe Mjesne zajednice Vučkovci i Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite te Informacija o stanju socijalne zaštite na području općine Gradačac za period januar-septembar 2018. godine. Predstavnici PRO-Budućnost prezentovali su Prijedlog plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020. godina.

Vijećnik Bahrudin Ahmetagić je podnio ostavku, jer je preuzeo mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, a na njegovo mjesto Centralna izborna komisija (CiK) BiH još nije imenovala zamjenu. 

 

 

 

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube