Najnovije vijesti

U Gradačcu 9012 zaposlenih radnika

24/04/2020 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu 9012 zaposlenih radnika
Biznis

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 21.04.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 510.730 dok po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih iznosi 511.033, objavljeno je iz Porezne uprave Federacije BiH. 

Na području grada Gradačac je evidentirano 9.012 zaposlenih po prebivalištu osiguranika, a po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih je 8.556 radnika.

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH broj zaposlenih se od 17. do 21. aprila na području grada Gradačac smanjio za 46 radnika po prebivalištu osiguranika (9.058), odnosno 58 osoba evidentiranih po sjedištu poslodavca (8.612). 

U proteklih sedam dana (od 14. do 21. aprila) na području Gradačca broj zaposlenih radnika po prebivalištu osiguranika je manji za 69 osoba (9.081) a po sjedištu poslodavca manji za 81 zaposlenika (8.637). 

U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama na dan 21.04.2020. godine, na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_21_04_2020.pdf

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom

Radio Gradačac / Porezna uprava FBiH

Comments are closed.

YouTube