Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora u Dječijem obdaništu “Kolibri”

30/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora u Dječijem obdaništu “Kolibri”
GRADAČAC

Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, ispred osnivača. 

Član Upravnog  odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac se bira se do isteka mandata imenovanim članovima.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU  Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ispred osnivača.

Kompletan Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac 

Comments are closed.

YouTube