Najnovije vijesti

Sjećanje na Mustafu Imamovića, pravnika i historičara

23/01/2024 | objavio Radio Gradačac
Sjećanje na Mustafu Imamovića, pravnika i historičara
Na današnji dan

Mustafa Imamović preminuo je na današnji dan u Sarajevu 23.01.2017. godine.

Profesor Mustafa Imamović rođen je 29. januara 1941. godine u Gradačcu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Bio je profesor historije države i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Tokom univerzitetske karijere predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci. Također je predavao na Odjeljenju za historiju Yale Univerziteta (New Haven), te na više drugih univerziteta u SAD.

Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914., za koju je dobio republičku nagradu za nauku ,,Veselin Masleša“, zatim Bosanski Ustav i Bošnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i knjige Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata.

Autor je i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih  udžbenika. Objavio je mnoge studije i članke iz historije,  a bio je urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Više njegovih radova prevedeno je i objavljeno na engleskom, njemačkom, španskom, albanskom, turskom, arapskom i  perzijskom jeziku.

Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović, jedno od najznačanijih imena u bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici.

Naučni skup posvećen 45 godina naučnog i publicističkoga rada prof.dr. Mustafe Imamovića održan je 2009. godine u Gradačcu. Organizatori su bili “Institut za istoriju” Sarajevo i Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. Bio je ovo jedan od najvećih i najznačajnijih naučnih skupova posvećenih živućim intelektuailcima, a Mustafa Imamović to zasigurno jeste.

Posebna pažnja posvećena je njegovim istraživanjima historije Bosne i Hercegovine, koja služe brojnim naučnicima i istraživačima za proučavanje različitih društveno-pravnih i političkih sistema u historiji države.

Nakon završetka gimnazije sam otišao iz Gradačca i tokom tih dugih godina uvijek sam ostao vezan za ovaj grad. Tokom mog školovanja u Gimnaziji, ovdje na Gradini, često sam maštao o raznim stvarima, pravio razne planove, ali da ću jednog dana doživjeti ovakovo priznanje od svog rodnog grada, svojih učenika, doktoranata, magistranata to zaista nisam očekivao. Tokom tih godina, u tim planovima i maštanjima koje sam kovao, nisam nikada pomišljao da ću se baviti naukom. To je došlo kasnije, u trećoj godini studija i nije išlo glatko i jednoobrazno. Danas mogu da kažem da sam se, bez obzira na ta stanja, vraćao svojim istraživanjima i poslu a rezultat toga je djelo koje je, da budem malo neskroman, u ova dva dana visoko ocjenjeno. Meni je nezgodno da govorim o sebi i ovdje je dato nekoliko prijedloga za organiziranje budućih naučnih skupova i iskreno se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da i ja imam ravnopravan status i učestvovujem sa referatom. Zadovoljan sam i sretan, hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem a i materijalnom potporom omogućili jedan ovakav skup i ovakvo priznanje za koje ne znam da li sam ga u stanju nositi, kazao je tom prilikom zahvaljujući se učenicima skupa prof.dr. Mustafa Imamović.

Gradačac je i 2013. godine ugostio profesora Mustafu Imamovića kada je u prostorijama BZK „Preporod“ općinsko društvo Gradačac promovisana „Knjiga pamćenja“ ovog istaknutog naučnog radnika.

– BZK “Preporod” Gradačac, u petak 26.1.2024. godine, obilježava sjećanje na velikana jedne epohe za kojeg s pravom kažu da je jedan od državotvornih utemeljitelja nama jedne i jedine domovine Bosne i Hercegovine, o čemu svjedoče njegova naučna djela neprocjenjive vrijednosti, saopćeno je iz BZK “Preprord” Gradačac.

Spomen-soba otvorena je na dan rođenja Mustafe Imamovića, 29.1.2021.godine u objektu Javne ustanove Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube