Najnovije vijesti

Mladi u FBiH rade na rješavanju problema!

19/01/2023 | objavio Radio Gradačac
Mladi u FBiH rade na rješavanju problema!
FBiH/BiH

Mladi su prepoznali probleme u svojim lokalnim zajednicama i odlučili raditi na rješenju istih! Stoga, okupili smo preko 20 mladih osoba iz različitih dijelova FBiH koji su 13. i 14. januara u Sarajevu učili o tome šta je zagovaranje, kako mogu djelovati na probleme u zajednici, te kreirati svoju inicijativu i postati budući lideri i liderice društvenih promjena u svojoj zajednici.

Mladi ljudi su na prvi sastanak došli sa prepoznatim problemima iz svojih zajednica i idejama za njihovo rješavanje. Neke od problema koji su istakli su: nedostatak prostora za mlade, nepostojanje budžeta za mlade, netransparetan rad Komisije za mlade, neaktivna vijeća mladih, neplaćeno stažiranje, neadekvatan parking, arhitektonske barijere u sklopu javnih ustanova koje onemogućavaju pristup osobama sa invaliditetom, nedostatak reciklažnih kontejnera i nabavka materijala za praktičnu nastavu.

Na uočene probleme, mladi će ponuditi svoja rješenja kroz inicijative razvijene u sklopu programa “Zagovarajmo!”. Program “Zagovarajmo!” se realizuje u okviru projekta Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI), kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Austrijska razvojna saradnja.

Zašto nam je ovo važno? Jedan od osnovnih temelja rada Vijeća mladih FBiH jeste javno zagovaranje, društveni proces čija je svrha postizanje društvenih promjena direktnim utjecanjem na institucije vlasti. Bitno nam je da se mladi prepoznaju kao sigurni i uporni u procesima sa ciljem potenciranja promjene koja će značajno utjecati na njihove živote i okolinu.

Ova grupa mladih, kroz naredna četiri mjeseca uz mentorsku podršku aktivno će zagovarati za bolji položaj mladih.

Radio Gradačac / Vijeće mladih Federacije BiH

Comments are closed.

YouTube