Najnovije vijesti

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK

06/09/2021 | objavio Radio Gradačac
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK
GRADAČAC

Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, dokumet je upućen u javnu raspravu od 90 dana. Resorno ministarstvo se odlučilo raspravu provesti u direktnom kontaktu sa građanima i izabranim zvaničnicima, pa su javne rasprave do sada održane u Sapni, Kalesiji, Živinicama, Kladnju, Teočaku, Čeliću, Tuzli, Banovićima i Gračanici.

Gradačac je otvorio ovosedmični raspored diskusija i ponovo pokazao slabu zainteresovanost za ovakav vid izrade zakonskih dokumenata. Pozivu koji je uputila stručna služba Gradskog vijeća Gradačac odazvalo se tek nekoliko vijećnika i predstavnika javnih ustanova, te građana. Izrečene primjedbe odnosile su se na pravo uvida u podatke, način uspostave sistema dostave podataka, procedure i slično. Budući da javna rasprava traje do 23. septembra sugestije i prijedloge moguće je do tog datuma uputiti direkno resornom Ministarstvu.

Kako je danas rečeno, nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu prilikom izrade imao je podršku međunarodne zajednice u BiH i oslanjao se na pozitivne primjere prakse u Kantonu Sarajevo. Dragica Karadžin, predstavnica Misije OSCE-a, istakla je da predloženi dokument predstavlja jedan od odgovora na pitanje kako vratiti poljuljano povjerenje građana u instutucije vlasti. U tom smislu naglasila je kako Misija OSCE-a podržava rad svih nivoa vlasti u izgradnji odgovornog sistema i borbi protiv korupcije.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube